Обществени поръчки

 • 2020

  09

  Юни

  „Доставка на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на „В и К-П“ ЕООД – Панагюрище“  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  981359 от 09.06.2020
  Публична покана:
  ОП02 от 09.06.2020
  Краен срок за участие:
  09.07.2020  Решение
  Обявление
  Документация
  Съобщение за отваряне на ценови оферти
  Протокол
  Решение за избор на изпълнител
  Сключен договор
 • 2020

  03

  Април

  Доставка на нови хоризонтални , многостъпални помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация –П ” ЕООД гр. Панагюрище.

  Доставка на три нови хоризонтални , многостъпални помпени агрегати за нуждите  на „Водоснабдяване и канализация –П ” ЕООД гр. Панагюрище.
  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  27 от 02.04.2020
  Публична покана:
  1 от 03.04.2020
  Краен срок за участие:
  22.04.2020  Документация
  Въпроси и разяснение
  Протокол от работата на комисията
  Сключен договор
 • 2020

  24

  Февруари

  Избор на изпълнител за „ Доставка и продажба на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.

  Избор на изпълнител за „ Доставка и продажба на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.
  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  16 от 21.02.2020
  Публична покана:
  1 от 24.02.2020
  Краен срок за участие:
  24.02.2020  Документи
  Заповед и Покана
  Протокол
 • 2019

  21

  Октомври

  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на „В и К -П” ЕООД – гр. Панагюрище”

  Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на „В и К -П” ЕООД – гр. Панагюрище”
  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  940063 от 21.10.2019
  Публична покана:
  940065 от 21.10.2019
  Краен срок за участие:
  12.11.2019  Документация
  Допълнителна информация ЕЕДОП
  Протокол
  Протокол 1
  Решение за избор на изпълнител
  Договор
 • 2019

  16

  Януари

  Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява: Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  4 от 07.01.2019
  Публична покана:
  1 от 16.01.2019
  Краен срок за участие:
  01.02.2019  Заповед и Покана
  Документация
 • 2018

  10

  Октомври

  ,,Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на ,,ВиК-П“ ЕООД гр. Панагюрище

  ,,Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на ,,ВиК-П“ ЕООД гр. Панагюрище
  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  ОП-012018 от 10.10.2018
  Публична покана:
  OП-012018 от 10.10.2018
  Краен срок за участие:
  25.10.2018  Документи
  Протокол
  Уведомление
  Протокол 05.11.2018
  Допълнителна информация
  Сключен договор
 • 2017

  27

  Септември

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на „В и К-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на ,,В и К-П” ЕООД гр.Панагюрище до обекти на ,,ВиК-П" ЕООД посочени в одобрените документи по ЗОП за участие.
  Прогнозните количества за 12/дванадесет/ месеца- 5000 MWh.
  Прогнозна стойност на поръчкат 500 000 без ДДС.
  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  53/20.09.201 от 20.09.2017
  Публична покана:
  04537-2017-1 от 27.09.2017
  Краен срок за участие:
  06.11.2017  Документи по ЗОП
  РЕШЕНИЕ
  ОБЯВЛЕНИЕ
  Протокол 1
  Протокол 2
  Уведомително писмо
  Протокол 3 И Решение
  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • 2017

  19

  Януари

  Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява: Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  2 от 19.01.2017
  Публична покана:
  1 от 19.01.2017
  Краен срок за участие:
  19.01.2017  Заповед и Обява
  Документация
  Документи
  Протокол
  Сключен договор
 • 2016

  20

  Септември

  Публично състезание - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежиние, за нуждите на ,,В и К - П" ЕООД гр. Панагюрище  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  749858 от 20.09.2016
  Публична покана:
  749859 от 20.09.2016
  Краен срок за участие:
  12.10.2016  Документация по ЗОП
  Пояснения за консумацията по тарифи за 2015 г.
  Протокол
  ПРОТОКОЛ 25/10/2016
  Договори
  Договори
 • 2015

  23

  Ноември

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА -Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  64 от 30.10.2015
  Публична покана:
  022015 от 23.11.2015
  Краен срок за участие:
  03.12.2015  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
  РАЗЯСНЕНИЯ
  Протокол
  Сключен ДОГОВОР
 • 2015

  31

  Юли

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ,,В и К - П" ЕООД гр. Панагюрище  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  ОП012015 от 31.07.2015
  Публична покана:
  ОП012015 от 31.07.2015
  Краен срок за участие:
  28.08.2015  Документи за участие в процедурата по ЗОП
  Почасово потребление на обектите на ВиК-П
  Протокол №1
  Протокол №2
  Решение
  Информация за сключен договор
  Платежни документи
 • 2015

  15

  Януари

  ИЗРАБОТКА,ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВИК - П ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА И ТОЧНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО.  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  01 от 12.01.2015
  Публична покана:
  9038067 от 15.01.2015
  Краен срок за участие:
  30.01.2015  ДОКУМЕНТИ ПО ЗОП
  ПРОТОКОЛ
  ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ
  ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
 • 2014

  29

  Октомври

  „ Доставка и продажба на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  60 от 16.10.2014
  Публична покана:
  9035313/ОП-0 от 29.10.2014
  Краен срок за участие:
  07.11.2014  ДОКУМЕНТАЦИЯ
  ПРОТОКОЛ
  Извършени плащания
 • 2014

  28

  Юли

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ,,В и К - П" ЕООД гр. Панагюрище  Решение (заповед) за
  откриване на процедурата:
  ОП 012014 от 28.07.2014
  Публична покана:
  616933 от 28.07.2014
  Краен срок за участие:
  08.09.2014  Тръжна документация и справка за потребена електрическа енергия.
  Протокол 1
  ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
  РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ №2
  Информация за сключен договор
  ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ