Начини на плащане и цени на предостявяните услуги

 • Плащане в брой на касите на дружеството

  Плащане в брой на касите на дружеството

  Може да платите Вашата сметка в брой на касите на дружеството на следните адреси:
  В и К - П Панагюрище ЕOОД
  Ул. Алеко Богориди № 7
  4500, Панагюрище
 • Плащане в брой в клоновете на Български пощи ЕАД

  Плащане в брой в клоновете на "Български пощи" ЕАД

  Може да платите Вашата сметка в брой в клоновете на "Български пощи" ЕАД.

  4500, Панагюрище, пл. 20-ти Април
  4520, Панагюрски колони, бл. 39
  4522, Оборище, ул.Подполковник Рашев 50
  4523, Баня, пл.Поп Грую 50
  4524, Поибрене, ул.Делчо Спасов 8
  4527, Бъта, ул.Г.Павлов 48
  4528, Попинци, ул.Христо Ботев 5
  4535, Левски, ул.Септемврийци 21
  4538, Елшица, пл. 9 - ти септември

 • Плащане чрез разплащателна сметка

  Плащане чрез разплащателна сметка

  Може да платите Вашата сметка посредсвом разплащателна сметка в една от следните банки:

  Плащане чрез разплащателна сметка Плащане чрез разплащателна сметка Плащане чрез разплащателна сметка Плащане чрез разплащателна сметка
 • Плащане по банков път

  Плащане по банков път

  Може да платите Вашато задължение по следната сметка на дружеството:


  IBAN: BG06RZBB91551063900911

  BIC:   RZBBBGSF

  Забележка: Моля посочете номера на фактурата и/или абонатния номер като основание за плащане.

 • Плащане чрез EasyPay

  Плащане чрез EasyPay

  Може да платите Вашато задължение по Интернет чрез EasyPay на следния УЕБ адрес:


  EazyPay - Парични преводи и платежни услуги

 • Услуги и цени предлани от В и К - П ЕООД Панагюрище

  цена без ДДС цена с ДДС
  1 Завеждане на нов абонат 8,00 1,60 9,60
  2 Смяна на партида 5,00 1,00 6,00
  3 Монтаж,демонтаж и пломба 8,00 1,60 9,60
  4 Пломбиране на водомерен възел 4,00 0,80 4,80
  5 Ремонт на водомер 20,00 4,00 24,00
  6 Монтаж на кран до 1 цол 6,00 1,20 7,20
  7 Спиране и пускане на вода 24,00 4,80 28,80
  8 Прекъсване и възст. на вод. Откл. 25,00 5,00 30,00
  9 Закупуване на нов водомер  22,50 4,50 27,00
  10 Монтаж на водомер по желание на аб. 8,00 1,60 9,60
  11 Демонтаж на водомер по жел. на аб. 6,10 1,22 7,32
  12 Работа с багер ЮМЗ   м/см 250,00 50,00 300,00
  13 Услуга с ГАЗ 53 /самосвал/ км 2,20 0,44 2,64
  14 Услуга с УАЗ и ВАЗ Нива  /км 1,00 0,20 1,20
  15 Работа с потопяема помпа /час 8,30 1,66 9,96
  16 Работа с бензинова помпа /час 10,00 2,00 12,00
  17 Работа с електрожен /телеподаващо/ час 10,00 2,00 12,00
  18 Съгласуване на В и К проект 22,00 4,40 26,40
  19 Разрешително за проект на ново СВО/СКО или      
    издаване на предварителен договор- до 15 дни 25,00 5,00 30,00
  20 Монтаж на водоземна скоба до ф150 /бр. 8,50 1,70 10,20
  21 Полагане на ПЕВП тръби до ф32 /метър 1,00 0,20 1,20
  22 Услуга с каналопочистваща машина м/час 58,00 11,60 69,60
  23 Транспортни разходи на каналопочистващата кола /км 2,30 0,46 2,76
  24 Издаване на разрешително за водоползване  20,00 4,00 24,00
  25 Рязане на асвалт/бетон/ м 4,00 0,80 4,80